Blog

Port Gdynia obsłuży teraz więcej pociągów

Zwiększymy przepustowość linii kolejowych poprzez możliwość prowadzenia cięższych pociągów przez lokomotywy elektryczne. Inwestycja usprawni warunki przewozów, zapewni oszczędność energii oraz przyspieszy manewry w zakresie przewozów intermodalnych.

Więcej

Park Logistyczny Małaszewicze

Małaszewicze dla polskich spedytorów są najbardziej znanym punktem w którym przeładowuje się 90 procent towarów sprowadzanych koleją z Chin do Europy.  Leżą one przy magistrali kolejowej E-20 z Europy Zachodniej do Azji Wschodniej i Centralnej oraz 1 km na południe od drogi krajowej nr 2 (trasa europejska E-30).

Więcej

Polski import z Wietnamu

 W 2020 roku wartość polskiego importu z Wietnamu wyniosła 3,33 mld USD, co było wzrostem względem roku poprzedniego o 6,1 %.

Więcej

Co warto wiedzieć o numerze EORI?

Numer EORI składa się z liter identyfikujących dane państwo (w przypadku Polski jest to PL), numeru NIP oraz pięciu zer. Jeżeli jakaś firma posiada numer REGON końcówka EORI to ostatnie pięć znaków REGON. Podmioty spoza UE oznaczane są literą „z” na końcu.

Więcej

Magazynowanie

Magazynowanie może być również nazywane przechowalnictwem i ma za zadanie zapewnić wymagane i bezpieczne warunki do przechowywania oraz transportu materiałów.

Więcej

Trasa Kaszubska: dostęp do drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdynia.

Budowa drogi ekspresowej S6. Nowe odcinki, przebieg, aktualności, mapa

Więcej