Polskie stocznie - ich specjalizacja i współpraca ze światowym przemysłem